Stiropor (demit) fasada
Ispis

_4192923

Stiropor sa preklopom 5cm

Stiropor sa preklopom 8cm

Stiropor sa preklopom 10cm

Stiropor sa preklopom 12cm

I sve ostale debljine prema potrebama investitora.

U cijenu je ura?unato:

 
casus telefon